Érintésvédelmi felülvizsgálat

Szolgáltatások

Érintésvédelmi
felülvizsgálat

Villamos biztonsági
felülvizsgálat

Villámvédelmi
felülvizsgálat

Robbanásvédelmi
felülvizsgálat

Hőkamerás
vizsgálat

Villanyszerelés

Érintésvédelmi felülvizsgálat

Érintésvédelem (VBF)

Az érintésvédelem kiemelten fontos az elektromos berendezések és hálózatok tervezésében és üzemeltetésében. Az általunk nyújtott szolgáltatásokban nagy hangsúlyt fektetünk az érintésvédelmi előírások betartására és az emberi biztonság megőrzésére. Az érintésvédelmi felülvizsgálat áttekinti az elektromos rendszerek kialakítását és működését annak érdekében, hogy minimalizáljuk az áramütés veszélyét. Emellett javaslatokat tehetnek az érintésvédelmi intézkedések továbbfejlesztésére és a biztonsági előírásoknak való teljes megfelelésre.

Az érintésvédelemmel kapcsolatos szakértelmünk révén hozzájárulunk az épületek és az ott tartózkodók biztonságához, megelőzve ezzel az áramütésből adódó sérüléseket és baleseteket. Ez a szolgáltatásunk része a komplex villamos biztonsági megoldásoknak, amelyekkel célunk az épületek és az ott élő vagy dolgozó emberek teljeskörű érintés-védelme.

Referenciák

Érintésvédelmi felülvizsgálat megnevezés változása:

Érintésvédelem: Megnevezés, fogalom változása 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet hatályba lépésével:

Megszűnt az (Érintésvédelmi) szabványossági felülvizsgálat, amely a villamos berendezések telepítésére vonatkozó szabványoknak való megfelelőségére irányult, valamint az áramütés elleni védelem alapvető hibáinak kimutatására szolgáló szerelői ellenőrzés. Helyettük új fogalom a villamos biztonsági felülvizsgálat.


A felülvizsgálatról (a teljesség igénye nélkül) jogszabály, szabványok, alapkérdések tükrében.

40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet – az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről

villamos biztonsági felülvizsgálat: a villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos biztonsági felülvizsgálat a berendezés első ellenőrzésekor és a rendszeresen ismétlődő időszakos felülvizsgálatok során végzett teljes körű vizsgálat, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának (tűzvédelmi jellegű) vizsgálatát;

Hol kötelező a villamos biztonsági felülvizsgálat?

 • Munkahelyek, intézmények, telephelyek.
 • Társasházak (közösségi helyiségeiben).
 • Lakóépületek.
 • Lakások (lejjebb részletesen).

Mikor szükséges a vizsgálatok elvégzése?

Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat (VMBSZ) szerint (egyszerűsítve)

 • létesítéskor (kivitelezés), az első üzembe helyezés előtt (első ellenőrzés);
 • átalakítás, javítás esetén annak üzembe helyezése előtt 
 • időszakosan, az e berendezés fajtájára a jogszabályokban előírt gyakorisággal.

VMBSZ szerint a villamos hálózat létesítéskor, átalakításkor, javításkor üzembe helyezés előtt kötelező az első felülvizsgálat (ellenőrzés) elvégzése és ezt követően a időszakos felülvizsgálat a jogszabályban meghatározott idő periódussal.

Időszakos felülvizsgálat gyakorisága:

 • Munkahelyek, intézmények, telephelyek: 3-évente felelős vezető, üzemeltető feladata.
 • Társasházak (közösségi helyiségeiben).: 6-évente üzemeltető feladata (pld. Közös képviselet)

Lakások esetén:

Lakóépületekben lévő lakások villamos berendezésén felülvizsgálat végzendő:

 • bérbeadáskor és
 • tulajdonosváltáskor;

Lakóépületekben lévő lakások villamos felhasználói berendezésén a villamos biztonsági felülvizsgálat elhagyható, ha a következő két feltétel együttesen teljesül:

 • fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem van, és
 • 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységű áram-védőkapcsolóval védettek a felhasználói berendezések.
 • felhasználói berendezések a magánvezetékek is.
 • magánvezeték a csatlakozási ponttól értelmezhető
 • csatlakozási pont általában az áramszolgáltatói kismegszakítótól!!

Általános felülvizsgálati módszerek:

 • szemrevételezés
 • műszeres vizsgálatok

Dokumentálás:

Az általuk nyújtott szolgáltatás teljes körű és átlátható, amely magában foglalja a villamos biztonsági felülvizsgálatokat, a hibák és hiányosságok dokumentálását, valamint a javaslatokat a hibák kijavítására. Az átadott jegyzőkönyv minden szükséges információt tartalmaz az ügyfél számára, ideértve a felmerült hibákat, a fényképes mellékleteket és a javasolt javításokat is. Ezzel biztosítva van, hogy az ügyfél teljeskörűen értesüljön az esetleges érintésvédelmi problémákról és azok megoldásáról. A felülvizsgálati dokumentáció két példányban és elektronikus formában való átadása további biztosítékot jelent az ügyfél számára, hogy mindig rendelkezésére álljanak a felmerült problémákkal és azok megoldásaival kapcsolatos információk. Ezáltal teljes körű szolgáltatást nyújtunk ügyfeleink számára, ami magas szintű szakmai hozzáértéssel és felelősséggel jár együtt.