Villámvédelmi felülvizsgálat

A Villámvédelmi Felülvizsgálat célja

A felülvizsgálat célja első sorban, mint minden típusú felülvizsgálat az emberi élet védelme, illetve épület-építmény, vagyontárgyak, villamos berendezések megóvása. 

Régi épületeken még a létesítés idejében érvényben lévő MSZ 274 (nem norma szerinti) villámvédelem került kialakításra legtöbb esetben.  
Újabb építésű épületeken már előbbiekben említett szabvány után a MSZ EN 62305 norma szerinti villámvédelem került kialakításra. Mindkét esetben a létesítés idejében érvényben lévő szabvány, illetve terv szerinti kialakítás felülvizsgálata szükséges.

Vonatkozó szabványokon kívül a felülvizsgálatról a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) rendelkezik.:

132. Villámvédelem felülvizsgálata

Mikor kell elvégezni a felülvizsgálatot (nem norma szerinti villámvédelem)?

279. § A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a    villámvédelem felülvizsgálatát
a) a létesítést követően az átadás előtt,
b) e rendeletben előírt időszakonként vagy
c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően
kell elvégezni.

Mikor kell elvégezni időszakos felülvizsgálatot (nem norma szerint villámvédelem)?

280. § (1) A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.
(2) A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból
a) *  a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
b) egyéb esetben legalább 6 évenként,
c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás, valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,
felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

Mikor kell elvégezni időszakos felülvizsgálatot (norma szerinti villámvédelem)?

281. § (1) A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
b) a létesítést követően az átadás előtt,
c) *  az LPS I és LPS II fokozat esetén legalább 3 évenként,
d) *  a c) pont alá nem tartozó egyéb esetben legalább 6 évenként, és
e) *  a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően
kell elvégezni.
(2) A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

Elkészült jegyzőkönyv:

Általunk átadott jegyzőkönyv (minősitő irat) tartalmazza az érvényben lévő jogszabályban, szabványokban előírt vizsgálatokat. A minősitésnél figyelembe veszük a létesítés idején érvényben lévő szabványokat is. Hibalistában feltárjuk és felsoroljuk vizsgálat során tapasztalt hibákat, kivitelezői hiányosságokat fényképes melléklettel. Javaslatot teszünk a hibák javítására, megszüntetésére. 
Jegyzőkönyvet két példányban és elektronikusan is átadjuk megrendelőnek.

Villámvédelmi felülvizsgálat