Tűzeseti leválasztó beépítése szükséges napelemes rendszer esetén!

TvMI 7.6:2024.02.01.
6.2.2 és 6.2.3 pontja röviden

TLK beépítése kötelező, ha a DC nyomvonal:

  • teljes hossza 10m-nél hosszabb
  • a belépési pont és az inverter között hosszabb, mint 5m
  • az épületen kívüli nyomvonal hosszabb, mint 2m
  • keresztül halad 2 (vagy több) határoló elemen (pl: tető héjazat, falazat, veréb deszka)
  • keresztül halad 1-nél több szinten, idegen tulajdonon, bérleményen, épületen,
  • épületrészen

A DC-oldali kábelszakaszba a PV-modul saját (tartozék) kábele, valamint a PV-modulok által
fedett területen és az attól legfeljebb 0,5m-es távolságon belül haladó DC-kábelszakasz nem
tartozik bele!

A DC-leválasztás elhelyezésére olyan esetben is szükség van, ahol a napelem modulok
közötti DC-kábelszakasz hossza meghaladja a 10 métert, amelyet úgy kell kialakítani,
hogy leválasztáskor a napelem modulok között se maradhasson 10 m-nél hosszabb
feszültség alatt maradó DC kábelszakasz.

Tűzeseti leválasztás
A DC-oldali kábelszakaszba a PV-modul saját (tartozék) kábele, valamint a PV-modulok által fedett területen és az attól legfeljebb 0,5m-es távolságon belül haladó DC-kábelszakasz nem tartozik bele!

HIBRID RENDSZER AZ ALÁBBIAKBAN

Hibrid napelemes (PV) rendszerek

TvMI 7.6:2024.02.01.
6.2.2 – 6.2.3 – 6.2.4

Tűzeseti leválasztás
Tűzeseti leválasztás
Tűzeseti leválasztás

Energiatárolóval kombinált rendszereknél, függetlenül azok Önfogyasztás optimalizált vagy
Szigetüzemi üzemviteli állapotától, DC-leválasztás elhelyezésére van szükség a hibrid PV
inverter, illetve a hibrid PV energiaátalakító és a hozzá kapcsolódó energia-tároló rendszer
közötti DC-kábelszakaszon, ha azok nem egy helyiségben vagy légtér-ben, nem egy
tűzszakaszban helyezkednek el, vagy ahol ennek a kábelszakasznak a hossza meghaladja
az 5 métert, függetlenül attól, hogy azok az épületen belül vagy kívül kerülnek elhelyezésre.
A DC-leválasztót úgy kell elhelyezni, hogy leválasztáskor az energiatárolótól ne
maradhasson 5 m-nél hosszabb feszültség alatt maradó DC kábel-szakasz